Možnosti usporiadania Styla Event Hall

Pripravíme pre Vás usporiadanie eventového priestoru presne podľa požiadaviek.

1. Divadelný štýl

Najklasickejšie zo všetkých prostredí, takzvané kino, obsahuje rady sedadiel otočené k javisku.

Pozitíva:
Všetci účastníci sú sústredení na dianie na pódiu, prezentáciu a rečníka. Prispôsobí sa maximálnemu počtu účastníkov vzhľadom na
dostupný priestor.

Negatíva:
Nastavenie neumožňuje interakciu medzi účastníkmi. Účastníci sú uväznení v radoch, čo sťažuje vstup a výstup z haly.

Vhodné pre:
Klasické frontálne prednášky, ktoré nevyžadujú interakciu a navštevuje ich väčší počet ľudí.

2. Banketový štýl

Priestor s okrúhlymi banketovými stolmi pre 5 až 12 účastníkov, zvyčajne pripravený na slávnostné recepcie.

Pozitíva:
Všetci účastníci sú sústredení na dianie na pódiu a prezentáciu. Umožňuje interakciu medzi účastníkmi pri rovnakom stole. Umožňuje zapisovanie poznámok a podávanie jedál a nápojov.

Negatíva:
Nastavenie neumožňuje interakciu medzi všetkými účastníkmi (iba medzi tými, ktorí sedia pri jednom stole).

Vhodné pre:
Slávnostné večere, odovzdávanie cien, večierky a vzdelávacie podujatia, kde je potrebná diskusia v malých skupinách 5 až 8 účastníkov.

3. Učebňa

Klasická školská zostava so stolmi a stoličkami, ktorá umožňuje dlhšiu a hĺbkovú prácu a používanie počítača.

Pozitíva:
Všetci účastníci sú sústredení na dianie na pódiu a prezentáciu. Účastníci majú možnosť robiť si poznámky (tabuľka). Možnosť podávania kávy a občerstvenia.

Negatíva:
Účastníci sú uväznení v radoch, čo sťažuje vstup a výstup z haly. Vzhľadom na to, že stoly zaberajú viac miesta, sála môže hostiť menej účastníkov. Obmedzená interakcia medzi účastníkmi.

Vhodné pre:
Školiace akcie, semináre, vzdelávacie akcie a prezentácie
produktov.

4. Kabaret

Usporiadanie s okrúhlymi banketovými stolmi s otvoreným koncom (účastníci sedia len pri stoloch s priamym výhľadom na javisko). Väčšinou sa používa na slávnostné recepcie.

Pozitíva:
Všetci účastníci sú sústredení na dianie na pódiu a prezentáciu. Umožňuje interakciu medzi účastníkmi pri rovnakom stole.

Negatíva:
Nastavenie neumožňuje interakciu medzi všetkými účastníkmi (iba medzi tými, ktorí sedia pri jednom stole). Nižší počet účastníkov z dôvodu menšieho počtu stoličiek pri stole.

Vhodné pre:
Slávnostné večere, odovzdávanie cien, večierky a vzdelávacie podujatia, kde je potrebná diskusia v malých skupinách 5 až 8 účastníkov.